Johannesburgbom

Hierdie blad vertoon video uitknipsels van tonele kort na die ontploffing van die motorbom by die Landdroshof in Johannesburg op 20 Mei 1987.

Besoeke sedert 13 Augustus 2009